Darmowa wysyłka od 300 PLN
Duży wybór produktów
Bezpieczne metody płatności

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Uwagi ogólne: Symbol przedstawiający "przekreślony pojemnik na odpady" oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie oddać w jednym z miejskich punktów zbioru. Ponadto, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wymiarach nie większych niż 25 centymetrów można również oddać do zwrotu GLS lub, w razie potrzeby, spedytorowi.

W przypadku większych starych urządzeń obowiązuje to tylko wtedy, gdy uprzednio zakupiono urządzenie tego samego typu, które spełnia zasadniczo te same funkcje co stare urządzenie i zostało ono zakupione od Westfalia.
Westfalia: Z przyjemnością wyślemy Państwu bezpłatną etykietę zwrotną na przesyłkę ze zużytym sprzętem.
Bezpłatną etykietę zwrotną można uzyskać w naszym dziale obsługi klienta za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail działu obsługi klienta: obslugaklienta@toolon.pl lub telefonicznie pod bezpłatnym numerem telefonu 00800/86283537.
Zużyte urządzenia należy wysłać na następujący adres:

Toolon by Westfalia
Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co. KG
Industriestr. 10
58093 Hagen

Należy upewnić się, że zużyte urządzenie jest odpowiednio zapakowane do transportu, aby nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Można odmówić przyjęcia zużytych urządzeń, jeżeli istnieje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi z powodu skażenia. Konsument odsyłający zużyte urządzenie odpowiada za usunięcie danych osobowych na nim przechowywanych.
Zużyte baterie i akumulatory, które nie zostały dostarczone ze zużytym urządzeniem muszą być przed zwrotem urządzenia usunięte i oddane w specjalnym punkcie zbioru starych baterii i akumulatorów.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

Instrukcje dotyczące utylizacji baterii i akumulatorów zgodnie z przepisami prawa.
Jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru zużytych baterii/akumulatorów.
Użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów, które nie mogą być wyrzucone razem z odpadami gospodarstwa domowego, a muszą zostać zutylizowane zgodnie z przepisami po zakończeniu użytkowania:
a) Jako przedpłaconej przesyłki na adres: Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co. KG, Industrstrie. 10,58093 Hagen, Niemcy ( nie dotyczy wypełnionych cieczą akumulatorów ołowiowo-kwasowych)
b) Dostarczając je osobiście do naszego magazynu wysyłkowego 58093 Hagen, Industriestriestr. 10
c) Do każdego punktu sprzedaży, który sprzedaje lub sprzedawał akumulatory tego typu
Należy upewnić się, że baterie/akumulatory są rozładowane, zaślepki biegunów są zabezpieczone, a obudowy nie są uszkodzone, aby uniknąć zwarć i pożarów.

Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że danego akumulatora/baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Symbole chemiczne informują o tym, że bateria lub akumulator zawiera metale ciężkie.
Pb  = Stężenie procentowe ołowiu w baterii/akumulatorze wynosi więcej niż 0,004 procent.
CD = Stężenie procentowe kadmu w baterii/akumulatorze wynosi więcej niż 0,002 procent.
HG = Stężenie procentowe rtęci w baterii/akumulatorze wynosi więcej niż 0,0005 procent.

Wyświetlony