Darmowa wysyłka od 300 PLN
Duży wybór produktów
Bezpieczne metody płatności

Regulamin sklepu internetowego

1. Zawarcie umowy

(1) Podmiotem będącym stroną umowy jest:

Westfalia GmbH
Industriestraße 1
58093 Hagen
Niemcy

Zarządzający: Ute Dürhagen 
Rejestr handlowy: HRB 1760
Rejestracja przez sąd: Amtsgericht Hagen 
Nr VAT: DE 125133366

Zamówienie zostaje złożone z momentem kliknięcia w przycisk „Zamawiam“, który znajduje się w ostatnim kroku składania zamówienia, po uprzednim wypełnieniu formularza zakupowego. Dane wprowadzone w formularzu zakupowym mogą być dowolnie zmieniane na każdym etapie składania zamówienia przed zobowiązującym przesłaniem zamówienia. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam” nie ma już możliwości zmienienia danych wprowadzonych w formularzu.
(2) Po przesłaniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość mailową potwierdzającą pomyślne złożenie zamówienia. Przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy następuje (i) w momencie przekazania zamówionego towaru do przesyłki (klient zostaje o tym poinformowany w wiadomości mailowej z potwierdzeniem wysłania towaru) lub (ii) w przypadku otrzymania przez klienta wiadomości z wezwaniem do zapłaty. W przypadku sytuacji spełniającej oba wymienione powyżej warunki umowa zostaje zawarta w momencie spełnienia pierwszego z powyższych warunków. Na przyjęcie zamówienia firma Toolon ma dwa dni robocze od przesłania zamówienia przez klienta. Jeżeli klient nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zamówienia w trakcie dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, nie jest on zobowiązany do jego sfinalizowania. 

2. Umowne prawo do wymiany

Klient po otrzymaniu zamówienia ma miesiąc na odstąpienie od umowy. W ciągu miesiąca od dostarczenia zamówienia klient może wymienić zamówiony produkt na nowy lub odesłać go i otrzymać zwrot pieniędzy. Wypróbowany bądź przymierzony produkt może zostać zwrócony, jeżeli nie nosi śladów normalnego użytkowania.

3. Dostawa

Zamówienia dostarczane są w najszybszy możliwy sposób przez firmę kurierską GLS lub inną firmę oferującą usługi wysyłkowe. Jeżeli zamówione artykuły są dostępne są one przekazywane do wysyłki w ciągu 1-3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. Dostawa rozumiana jest jako dostarczenie zamówienia pod podany adres i nie obejmuje wniesienia do domu (sprzedaż wysyłkowa). Przedstawione na naszej stronie ceny zawierają już przewidzianą ustawowo odpowiednią stawkę VAT.

4. Informacje o produktach i czasie dostawy

Produkty będące przedmiotem zamówienia odpowiadają opisowi i parametrom podanym na stronie. Może się jednak zdarzyć, że otrzymany produkt będzie się nieznacznie różnił pod względem wyglądu lub opakowania od artykułu przedstawionego na stronie, lub że będzie jego nowszą, ulepszoną wersją. Zastrzega się prawo do błędów w druku, zmiany modelu, różnicy w kolorze lub strukturze materiału w opisach produktów umieszczonych w materiałach reklamowych. Czas dostawy podany na stronie obowiązuje w przypadku terminowego dostarczenia towaru do naszego magazynu przez naszych dostawców. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie dostawy bądź niedostarczenie towaru do naszego magazynu. Siły wyższe takie jak: strajk, blokada, pożar, zakłócenia w komunikacji, problemy z dostawą prądu i/lub surowca, ogłoszenie stanu wyjątkowego lub inne działania zwierzchnie, na które nie mamy wpływu mogą wpłynąć na przedłużenie się terminu dostawy. Jeżeli w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przez siły wyższe dostarczenie produktu stałoby się niemożliwe lub niewykonalne, zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy. Wyżej wymienione okoliczności nie upoważniają klienta do zgłoszenia roszczeń o odszkodowanie.

5. Ceny artykułów, koszty dostawy, formy płatności

(1) Wszystkie ceny na stronie zawierają już VAT. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie i należy je doliczyć osobno. Obowiązującą ceną dla poszczególnych produktów jest cena widoczna na stronie sklepu online w dniu złożenia zamówienia na dany produkt. Zarówno cena jak i koszty dostawy są wyraźnie określone w procesie składania zamówienia.
(2) W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 300,00 PLN wysyłka jest bezpłatna. Przy wartości zamówienia poniżej
300,00 PLN doliczane są koszty dostawy w wysokości 25,00 PLN.
(3) Ceny przedstawione na stronie www.westfalia.de są cenami obowiązującymi w sklepie internetowym Toolon Online-Shop.
(4) Dokonując zakupów online w naszym sklepie internetowym, oferujemy następujące opcje płatności: PayPal, karta kredytowa oraz Przelewy24.
(5) W pojedynczych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia niektórych metod płatności.
(6) Dostarczamy wyłącznie klientom końcowym z adresem doręczenia przesyłki w Polsce.

6. Gwarancja i rękojmia

(1) Obowiązuje uprawnienie kupującego wynikające z niezgodności towaru z umową (rękojmia).
(2) Dodatkowo udzielone gwarancje nie mają wpływu na uprawnienie kupującego wynikające z niezgodności towaru z umową.

7. Odpowiedzialność prawna

(1) Ponosimy odpowiedzialność prawną zgodnie z przepisami prawa, o ile odpowiedzialność ta nie została wykluczona na podstawie poniższych postanowień.
(2) Wyłączamy naszą odpowiedzialność za lekkie zaniedbania, jeżeli nie dotyczy to zaistniałych szkód wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia, gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność za niedopełnienie zobowiązań, od których wypełnienia zależy przede wszystkim prawidłową realizację umowy i na których dopełnieniu można w normalnej sytuacji polegać (istotne zobowiązania umowne).
(3) Postanowienia niniejszego § 7 mają również zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązków przez naszych zastępców.
(4) Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki nie można zagwarantować bezbłędnej i/albo dostępnej w dowolnym momencie transmisji danych przez internet. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w dostępności naszego sklepu internetowego.

8. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Do momentu całkowitego uiszczenia płatności przez klienta, towar pozostaje naszą własnością.

9. Jurysdykcja i prawo właściwe

W sytuacji, kiedy kupujący jest przedsiębiorcą lub podmiotem prawa publicznego jurysdykcję sprawuje sąd w Berlinie. Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

10. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy.
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy na odległość bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane klientowi osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Termin odstąpienia od umowy nie może upłynąć przed dniem, w którym umowa kupna staje się dla klienta wiążąca po zatwierdzeniu zakupionego przedmiotu (zakup na próbę).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować:
Westfalia GmbH, Industriestraße 1, 58093 Hagen, Niemcy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list, fax lub wiadomość mailowa) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego tutaj, nie jest to jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy klient otrzyma z powrotem wszystkie uiszczone płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w związku z wybraniem przez klienta sposobu przesyłki innego niż najtańszy oferowany przez nas sposób przesyłki), niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez nas pisemnego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy przez klienta.  Zwrot kwoty zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Możemy się wstrzymać ze zwrotem kwoty uiszczonej przez klienta do chwili otrzymania zwrotu zakupionego towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Klient który odstąpił od umowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli przedmiot zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupiony towar na adres: Westfalia, Industriestraße 10, D-58082 Hagen. Klient nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu zakupionego towaru. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Komunikacja elektroniczna

Wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe lub inne wiadomości z komputera lub urządzenia mobilnego, są formą komunikacji elektronicznej. Firma Toolon korzysta z różnych sposobów komunikacji elektronicznej np. wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych, wiadomości In-App Push lub poprzez umieszczanie wiadomości elektronicznych lub innych komunikatów na naszej stronie internetowej lub w ramach innych usług oferowanych przez firmę Toolon. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości dotyczących zamówienia i zawartej umowy drogą elektroniczną i zgadza się, że wszystkie zgody, zawiadomienia i inne komunikaty przekazywane użytkownikowi drogą elektroniczną nie wymagają żadnej formy pisemnej, chyba że obowiązujące prawo wymaga innej formy komunikacji.

12. Informacje dotyczące rozstrzygania sporów

Zespół Toolon Polska zawsze stara się osiągnąć porozumienie z klientem. Aby nawiązać z nami kontakt prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: obslugaklienta@toolon.pl lub skorzystanie z innych oferowanych przez nas form kontaktu.
Komisja Europejska udostępnia konsumentom internetową platformę do rozstrzygania sporów (ODR). Informacje dotyczące platformy dostępne są pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Toolon Polska nie uczestniczy jednak w formalnych procedurach rozstrzygania sporów przed organami pojednawczymi ds. konsumentów.

Wyświetlony