Darmowa wysyłka od 300 PLN
Duży wybór produktów
Bezpieczne metody płatności

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy na odległość bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane klientowi osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Termin odstąpienia od umowy nie może upłynąć przed dniem, w którym umowa kupna staje się dla klienta wiążąca po zatwierdzeniu zakupionego przedmiotu (zakup na próbę).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować:
Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co KG, Werkzeugstr. 1, D-58082 Hagen w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list, fax lub wiadomość mailowa) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego tutaj, nie jest to jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy klient otrzyma z powrotem wszystkie uiszczone płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w związku z wybraniem przez klienta sposobu przesyłki innego niż najtańszy oferowany przez nas sposób przesyłki), niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez nas pisemnego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy przez klienta.  Zwrot kwoty zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Możemy się wstrzymać ze zwrotem kwoty uiszczonej przez klienta do chwili otrzymania zwrotu zakupionego towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Klient który odstąpił od umowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli przedmiot zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupiony towar na adres: Westfalia, Industriestraße 10, D-58082 Hagen. Klient nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu zakupionego towaru. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyświetlony